HOTELOVÉ ÚSTŘEDNY | PANASONIC HOTELOVÉ ÚSTŘEDNY | PANASONICHlavní strana > Telefonní ústředny Panasonic pro ubytovací služby


Telefonní ústředny Panasonic - HOTELOVÉ SLUŽBY

Digitální IP systémy Panasonic KX-TDA přicházejí s přitažlivou sadou obchodně orientovaných funkcí speciálně určených pro podporu ubytovacích služeb, kdy jednotlivé pobočky odpovídají pokojům hostů . Ty zahrnují například služby typu Bed-&-Breakfast, motely, hotely, centra dlouhodobé péče o seniory (pečovatelské domy), speciální kliniky jakož i některé typy nemocnic.

Díky řešení hotelových služeb v systémech telefonních ústředen Panasonic KX-TDA může recepční snadno přihlásit a odhlásit hosta přes digitální telefon, vytisknout účet s detailním výpisem hovorů při odhlášení hosta, jakož i nastavit dálkové buzení nebo službu připomínání pro hosta. V případě integrace systému hlasové pošty Panasonic KX-TVM nabízí ústředna KX-TDA privátní hlasovou schránku pro každý pokoj, automatické mazání zpráv při odhlášení hosta, i snadné nastavení buzení a služby připomínání samotným hostem z telefonu v jeho pokoji díky jednoduchému hlasovému průvodci.

Přihlášení/Odhlášení – zobrazení stavu pokoje

Pobočka hotelového operátora nebo recepčního může být použita k zobrazení stavu pokoje hosta a provádění změny přihlášen/odhlášen. Programovatelná tlačítka na přístroji pobočky recepčního mohou být nastavena do režimu řízení stavu pokoje.
Jsou dostupná dvě programovatelná tlačítka:

Přihlášení: Stiskem tohoto tlačítka je host přihlášen, telefonní poplatky jeho pobočky jsou vynulovány a pobočka je dálkově odblokována tak, aby bylo možné uskutečňovat telefonní hovory.

Odhlášení: Stiskem tohoto tlačítka je host odhlášen, data o hovorech z pobočky a cena je vytištěna, termíny připomínání a číslo z opakované volby posledního čísla vymazány. Dále se dálkově zablokuje pobočka na pokoji, aby se předešlo odchozím neoprávněným hovorům z pokoje.

Indikační kontrolka stavu na panelu DSS signalizuje jeden ze dvou následujících stavů:
- Přihlášen (Pokoj obsazen) = Svítí červeně
- Odhlášen (Pokoj volný) = Zhasnuto

Předprogramovaná zpráva do výpisu o hovorech

Digitální IP systém KX-TDA umožnuje díky programovacímu software uložit do zóny tištených zpráv až 8 rozdílných alfanumerických zpráv o délce 16 znaků. Po uložení jsou dostupné z libovolné pobočky systému KX-TDA a vybraná zpráva může být okamžitě vytištěna do výpisu o hovorech (SMDR). Například pokojská může tuto funkci využít pro informování recepčního, že je pokoj uklizen a připraven přijmout dalšího hosta, nebo o výši útraty v pokojovém minibaru.

Tyto zprávy mohou být snadno integrovány do aplikací hotelových softwarů externích dodavatelů pro vytváření výpisů a poskytování hotelových služeb na vyšší úrovni.

Vytvoření účtu za ubytování

Systém KX-TDA nabízí širokou flexibiltu při vytváření účtu za ubytování.

Použití telefonu pro odhlašování: Zaměstnanec na přepážce recepce muže snadno zkontrolovat detaily odhlášení hosta (data o hovorech, poplatky, atd.) na LCD displeji jeho telefonu a pak vybrat tisk detailního záznamu o všech hovorech uskutečnených hostem z jeho pokoje.

Přidání polatku při odhlašování: Recepční může při odhlašování pomocí klávesnice na telefonu přidat jakýkoli poplatek způsobený hostem – např. útratu v minibaru, pokojové služby, parkování auta, jakož i zvolenou přirážku a DPH – všechny hodnoty jsou volitelné. Poplatky budou jednoduše vloženy do výtisku účtu.
Navíc, jazyk výtisku účtu za ubytování muže být změněn pomocí programování systému KX-TDA.

Uložení záznamů o hovorech: Telefonní ústředna Panasonic řady KX-TDA může v paměti uložit až 4000 záznamů o hovorech. Pokud systém detekuje hrozící vyčerpání kapacity paměti, vytiskne automaticky záznamy o hovorech pobočky s největším počtem hovorů. Poté systém pokračuje v ukládání nových záznamů o hovorech. V okamžiku odhlašování hosta je celková částka z dříve vytištěného účtu přidána do celkového účtu v samostatném řádku “Cena hovorného”.Poznámky:
Při použití analogových vnějších linek: Vyžaduje službu tarifikačních impulsu, dostupné pouze u KX-TDA100/200, vyžaduje kartu příjmu tarifikačních impulzů KX-TDA0189. Při použití ISDN linek: Vyžaduje službu Advice Of Charge (AOC), Není dostupné u KX-TDA15.

Hlasová schránka pro pokoj hosta
Telefonní ústředny Panasonic KX-TDA v kombinaci se systémy hlasové pošty Panasonic KX-TVM nabízí následující služby:

Automatické nastavení: V okamžiku přihlášení hosta se automaticky nastaví i jeho hlasová schránka.
Vymazání pri odhlášení: V okamžiku odhlášení hosta dojde k automatickému vymazání hlasových zpráv ze schránky pobočky.

Buzení telefonem
IP systém KX-TDA umožnuje 3 typy buzení telefonem na pobočce:

Časové připomínání: Host si může snadno nastavit časové připomínání ze své pobočky. V čase nastaveném hostem zavolá systém danou pobocku a přehraje odpovídající zprávu. Lze nastavit různé zprávy pro různé casové režimy (den/noc/oběd/pauza).

Dálkové časové připomínání: Hotelový recepční může také snadno nastavit časové připomínání pro libovolného hosta přímo z telefonu na recepci, neboť má k dispozici předprogramovaná funkční tlačítka.

Nastavení časového připomínání s hlasovou poštou*: KX-TDA v kombinaci se systémy hlasové pošty Panasonic KX-TVM nabízí hostum možnost nastavení časového připomínání. Hosté mohou postupovat podle jednoduchých hlasových pokynů pro nastavení a potvrzení připomínací zprávy z jejich pobočky. Hosté mohou vykonávat následující operace:
- Nastavení času a režimu připomínání
- Kontrola stávajícího nastavení
- Zrušení nastavení.

Mobilní rešení
Bezdrátové mobilní řešení DECT hraje důležitou roli v poskytování ubytovacích služeb, neboť zajistí aby žádný klíčový článek, nebo zaměstnanec nezmeškal žádný důležitý hovor.

Rozhraní hotelových systému
Všechny tyto hotelové funkce mohou být využity i při integraci systému KX-TDA do profesionálních hotelových systému (např. Fidelio, HIS, Eltrax) pro poskytování efektivnějších a kvalitnějších služeb klientum.

Kompatibilita funkcí systému


* Vyžaduje system hlasové pošty KX-TVM

1-Vyžaduje softwarovou verzi 2.0 a vyšší

2-Vyžaduje instalaci karty rozšíření paměti

Pokud máte další dotazy, kontaktujte ATEL SERVIS spol. s r.o.  

 

Přidat k oblíbeným  ^ Nahoru  Kontakt 
Nenalezli jste výrobek podle vašeho přání? Chcete koupit telefon, bezdrátový telefon, fax nebo příslušenství a potřebujete poradit s výběrem? Kontaktujte nás!


ATEL SERVIS 2008  hotelove ustredny HUP0724-1635